Kamuoyuna Duyurulur

Kamuoyuna Duyurulur.

25 Şubat 2014 tarihinde medya takip şirketi MTM, Ajans Press’in kendisine açtığı davayı kaybettiğine dair kurumumuzu karalayıcı içerikte bildiri yayınlamıştır. Bildiride belirtilen dosya numarası 2012/57 E. olan davanın, daha önce medyaya yansımış olan, MTM’nin eski Ajans Press çalışanlarını işe alarak şirketimizin medya takip verilerine  usulsüz erişimiyle ilgili davayla (2012/ 66 D.İş)  hiçbir ilgisi yoktur.

Mevzu bahis dava 2011 yılına dayanan MTM tarafından yine şirketimiz verilerine usulsüz erişim sebebiyle açılmış başka bir tazminat davasıdır (Bakırköy Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2012/57 E.). Mezkur davada verilen bilirkişi raporunda  MTM’nin usulsüz veri erişiminin önüne geçildiği cihetle bu aşamadan önceki ortamın tekrar oluşturularak inceleme yapılması talep edildiği halde dosyayı inceleyen mahkeme tarafından bilirkişinin bu talebi dikkate alınmaksızın hukuka aykırı şekilde davanın reddine dair hüküm tesis edilmiş ise de bu kararın Yargıtay tarafından bozulacağı hukuken sabittir. Zira aynı olayla ilgili MTM yetkilileri aleyhine olayın hukuken bir suç teşkil etmesi  sebebiyle  yapılan C.Savcılığı şikayeti ( Bakırköy C.Savcılığı 2011/96824 Hz)  yine eksik incelemeye dayalı şekilde verilen bir takipsizlik kararı ile kapatılmış ise de Anadolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/871 D.İş sayılı kararı ile yapılan itirazımız doğrultusunda bu karar kaldırılmış ve C.Savcılığı tarafından yeniden yapılan soruşturmada ( 2013/87750 Hz. Numarası ile devam etmektedir) bilirkişi tarafından verilen rapor doğrultusunda MTM tarafından Ajans Press medya takip verilerine usulsüz erişim halinin varlığı halinde bu durumun FSEK kapsamında bir suç olduğu ifade edilmiştir. Bu soruşturma kapsamında MTM yetkilileri aleyhine FSEK ‘na aykırılık teşkil eden eylemleri sebebiyle    ceza davası açılması beklenmektedir. 

Öte yandan MTM tarafından 2012 yılında iki adet Ajans Press çalışanının sisteme müdahalesi  yoluyla  yine şirketimizin medya takip verilerine  usulsüz erişimi sebebiyle açılan tazminat davası İstanbul 4. FSHHM ‘nin 2012/ 66 D.İş sayılı dosyasından yapılan bilirkişi raporundaki somut tespitler doğrultusunda İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/326 E. sayılı dosyası ile halen devam etmektedir.  

MTM bilerek ya da bilmeyerek davaları karıştırmakta, mağduru oynamakta, kamuoyuna Ajans Press’i saldıran taraf olarak göstererek sempati toplama çalışmaktadır.

61 yıldır hiçbir ayıplı habere konu olmayan kurumumuz adına, böyle oyunlar içine çekilmeyeceğimizi, kurumumuza zarar vermeye çalışan firmalarla hukuk arenasında görüşmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur,

Saygılarımızla,