Küresel dünya, küresel mecra...

Uluslararası Medya Takibi

Ünlü düşünür McLuhan'ın dediği gibi

"Dünya, bir küresel köy!".

Artık yerel bölgesele, bölgesel ulusala, ulusal küresele eviriliyor, hayatta kalmanın yolu büyümekten, büyümenin yolu da dünyaya açılmaktan geçiyor.

  • Yurtdışına bir ürün mü ihraç etmeye başladınız?

  • Fuarınızı uluslararası bir boyuta mı taşıyorsunuz?

  • Kıtalar arası üretime mi geçiyorsunuz?

  • Sınırlarınız artık Türkiye'yi aşıyor mu?

Bizim sınırlarımız da aşıyor! Türkiye'de sadece Ajans Press'in üyesi olduğu uluslararası platformlar, Uluslararası Kupür Büroları Federasyonu (FIBEP) ve Uluslararası Radyo Televizyon Takip Derneği (IABM) vasıtası ile dünyada medya takibi yapıyoruz. Uluslararası İletişim Ölçme ve Değerlendirme Birliği (AMEC) üyeliği ile haberlerinizi uluslararası kriterler ile ölçümlüyoruz.