Yerel medya gerçeği!

Yerel düzeyde nasıl algılandığınız düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

Tesislerinizin, bayilerinizin, yatırım alanlarınızın bulunduğu şehirlerde, sosyal sorumluluk projelerinizin yürütüldüğü illerde, yerel medyanın algısı hep bilginiz dâhilinde olmalı. Çünkü ulusal düzeyde ne kadar değer sahibi olacağınız, yerel bilinirliğinizle doğru orantılı. Makro da olduğu gibi mikroda da şehir şehir, bilinirlilik düzeyinizden haberdar olmalısınız.

Ayrıca yerel medya artık sandığımız kadar 'yerel' değil… Dijital platformlar, her geçen gün daha fazla yerel televizyonu bünyesine katıyor. Yerel gazete ve dergiler, internet üzerinden büyük şehirlerdeki hemşerileriyle buluşuyor. Kısacası yerel yayınlar, içeriğiyle yerel ama artık etkileri ulusal!

Ajans Press’in takip etiği 3.000’e yakın yazılı mecranın 1.000’i yerel ve bölgesel basındır.