Kamuoyu ve Pazar Araştırma Hizmeti!

Yerel yönetim araştırmaları, siyasi araştırmalar, pazar araştırmaları ve medya araştırmaları konuları da Ajans Press’in uzmanlık alanına girmektedir. Kamuoyu ve pazar araştırma ekibi, deneyimli ve eğitilmiş saha gücü, merkezi kontrolle idare edilen, yerel bilgiye sahip ve Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış anketör ve uzmanlarıyla çok yönlü bir araştırma grubudur.

Bu araştırmalarda yüz yüze görüşme, derinlemesine görüşme, grup tartışmaları, arşiv tarama ve telefonla anket yöntemleriyle veri toplanmaktadır. Ajans Press, bütün araştırma projelerinde aynı özen ve dikkatle çalışır. Her türlü sosyal, politik ve ekonomik konuda kapsamlı kalitatif ve kantitatif araştırmalar yapar.

Abonelerini nitelikli bilgilerle donatmayı ilke edinen Ajans Press, kamuoyu ve pazar araştırmalarıyla da doğru verilere ulaşmanızda en iyi yardımcınızdır.